Regulativ

 
Fællesregulativet godkendt af Stevns Kommune. Hentes her