Velkommen til Hellested Vandværk

Information

Der er nu igen vand til forbrugerne på  Maglehøjvej efter et større brud d. 27. september formiddag.

MEN! og det gælder hele det "gamle" Hellested

På grund af tryktabet og reetablering af normalt tryk kan der forekomme gulligt og måske lidt grumset vand første gang der åbnes for vandet. Vi beklager det skete.

Hellested Vandværk/ 27. september 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 3. juni 2021

 

Her og nu

 

Driftsstatus

15-03-2021

Begge vandværker kører tilfredsstillende

 

Uklart og farvet vand: Se Vandkvalitet

 

Henvendelser

Mailadresser for henvendelser findes under "Kontakt"

 

 

Husk

 

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

Vandværket opfordrer forbrugerne til at indsende deres mail adresser (info@hellestedvand.dk) med henblik på hurtig information vedr. brud og andre uregelmæssigheder.

 

 

 

 

Velkommen til Hellested Vandværk

Hellested Vandværk består rent praktisk af to vandværker men administrativt af ét vandværk. Det ene ligger på Vibevej og kaldes Bækager Vandværk og det andet på Maglehøjvej 6A. Det betegnes Hellested Vandværk. CVR nr.: 33435452

Alle vandmålere (265) blev ultimo 2016 udskiftet med elektroniske vandmålere og sat i drift 1. januar 2017. De kan alle overvåges centralt ved hjælp af en centralt placeret hovedantenne og en række mindre lokalt opsatte antenner. 

 

Opdateret 13. jan. 2021 

 

Antal besøgende
Besøgende: 15558