Velkommen til Hellested Vandværk

Information

Husk at frostsikre udsatte vandrør og anden vandinstallation i vinterperioden. Tak til opmærksomme borgere for henvendelser til vandværket i tilfælde af eventuelle brud.

Efter brud og reparationer:

Der kan forekomme farvet eller grumset vand et stykke tid indtil trykforholdene er på plads igen og vandet har løbet lidt.

 

Hellested Vandværk d. 30. januar 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 3. juni 2021

 

Her og nu

 

Driftsstatus

24-03-2022

Begge vandværker kører tilfredsstillende.

Efter en større renovering af styringen på Bækager forventes en stabil produktion.

 

Henvendelser

Mailadresser for henvendelser findes under "Kontakt"

 

 

Husk

 

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

Vandværket opfordrer forbrugerne til at indsende deres mail adresser (info@hellestedvand.dk) med henblik på hurtig information vedr. brud og andre uregelmæssigheder.

 

 

 

 

Velkommen til Hellested Vandværk

Hellested Vandværk består rent praktisk af to vandværker men administrativt af ét vandværk. Det ene ligger på Vibevej og kaldes Bækager Vandværk og det andet på Maglehøjvej 6A. Det betegnes Hellested Vandværk. CVR nr.: 33435452

Alle vandmålere (265) blev ultimo 2016 udskiftet med elektroniske vandmålere og sat i drift 1. januar 2017. De kan alle overvåges centralt ved hjælp af en centralt placeret hovedantenne og en række mindre lokalt opsatte antenner. 

 

Opdateret 13. jan. 2021 

 

Antal besøgende
Besøgende: 18237