”Hvidt” vand

Hvis vandet er ”hvidt”, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med "hvidt" vand og du vil se, at luften hurtigt bruser af, så vandet igen bliver klart. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der kan forekomme, hvis der f.eks. indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejde på ledningsnettet.

Det ”hvide” vand kan ligeledes forekomme som følge af et filter på vandhanen. Filteret kaldes ofte en perlator og kan se således ud:

. "Hvidt" vand er ikke sundhedsskadeligt.

 

 

Gulligt/brunt vand

I forbindelse med brud eller reparationer på ledningsnettet, kan der løsrives nogle urenheder, der gør vandet uklart og brunt. Det kan beklageligvis (næsten) ikke undgås. Der er tale om jern- og manganpartikler fra aflejringer i ledningsnettet. Problemet afhjælpes ved at lade vandet løbe i 5 - 15 minutter.