Bestyrelsen

Formand

Nils Toubro
Mobil 6179 3814  

formand@hellestedvand.dk    

Generelt:

info@hellestedvand.dk

                

Kasserer

Lars Bakholm Pedersen                      
Tlf.: 5650 1385 

kasserer@hellestedvand.dk

Bestyrelsesmedlem          
Jørgen Vosgerau     
Mobil 6130 0577 
Bestyrelsesmedlem         
Poul-Ejner Poulsen
Mobil 2276 3619
 
Bestyrelsesmedlem
Henrik Ipsen

 Tlf.: 5650 1021

 

 

 Henvendelser til vandværket:

Mails til formanden:         formand@hellestedvand.dk

Mails til kassereren:         kasserer@hellestedvand.dk

Generelt:                          info@hellestedvand.dk