Vandanalyser fra vandværket på Maglehøjvej (kaldes Hellested Vandværk) og Bækager Vandværk

 

Prøvetagningen følger et godkendt skema af Stevns Kommune.

De seneste analyserapporter følger nedenfor:

Hårdheden i Hellested Vandværk's vand er 20 og fra Bækager 14. Altså: hårdt vand!

Der er ikke fundet Chloridazon og nedbrydningsprodukter heraf i vores 4 boringer.

Der er heller ikke påvist andre pesticider på koncentrationsniveauet 0,1 µg/l.

 

 

Hellested Vandværk Dato   Klik for at se   Bækager Vandværk                        Dato   Klik for at se 
Normal kontrol og organiske mikroforureninger  17/11-17  Klik her Udvidet kontrol og organiske mikroforureninger 17/11-17  Klik her
Begrænset kontrol, ledningsnet 31/3-17  Klik her Jern, mangan og kimtal (22°) 20/12-17   Klik her
Chloridzon mfl., DGU 218.810  9/11-17  Klik her Boringskontrol, DGU 218.742   7/7-17  Klik her
Chloridzon mfl., DGU 218.892  9/11-17  Klik her Boringskontrol, DGU 218.1083  29/6-17  Klik her
Begrænset kontrol, afgang vandværk  14/11-18  Klik her Chloridzon mfl., DGU 218.742  9/11-17  Klik her
Uorganiske parametre, afgang vandværk 13/12-18 Klik her Chloridzon mfl., DGU 218.1083  9/11-17  Klik her
Boringskontrol, DGU 218.810; pesticider 13/12-18 Klik her   Begrænset kontrol, afgang vandværk 14/11-18   Klik her
Boringskontrol, DGU 218.892; pesticider         13/12-18  Klik her        Chlorothalonil, afgang vandværk          3/5-19 

Klik her

Chlorothalonil, afgang vandværk  3/5-19 Klik her  Begrænset ktrl. og uorganiske forb. 17/9-19 Klik her
 Begrænset kontrol  17/9-19 Klik her  Parametre gruppe A + B  11/5-20 Klik her 
 Parametre gruppe A +B  11/5-20  Klik her  Reanalyse for ammonium og kimtal 11/5 19/5-20  Klik her 
Udvidet ktrl. inkl. pesticider  24/9-20  Klik her Normal kontrol inkl. pesticider 24/9-20  Klik her
Reanalyse for mikrobiologi  5/10-20  Klik her      
Reanalyse for nitrit  29/12-20 Klik her      
Taphane A+B, Bygaden 66   1/9-21  Klik her