I tilfælde af:

Manglende vand                                                                                 

Lækager

Afvigende vandkvalitet (f.eks. smag, farve)

Skal du kontakte:

Hellested Vandværk

Bækager Vandværk

Gert Larsen

              2033 2819

Jørgen Vosgerau

6130 0577

Nils Toubro

6179 3814

Nils Toubro

6179 3814

Jørgen Vosgerau

6130 0577

Gert Larsen

              2033 2819

 

 

Generel information:

Vandværket opretholder en liste over de vigtigste telefonnumre til vore tilknyttede håndværkere, det kommunale beredskab samt relevante offentlige instanser. 

Vandværket har tegninger og fotos af ventiler og vandledninger for sektionsopdeling af forsyningsområdet.

Bækager og Hellested Vandværk (Maglehøjvej) er forbundne og kan supplere hinanden i tilfælde af brud, uheld eller reparationer.